A webhely látogatásával Ön beleegyezik és elfogadja, hogy a webhely sütiket használ a helyes működés érdekében. Tudjon meg többet a sütikről! [Bezárás]
Támogatóink

Bemutatkozás

Utoljára módosítva: 2014. 06. 19.

 

Klaszter történet

A Biharkeresztesi Térségi Geotermális Klaszter alapítása 2011. január 17-én történt alapító okiratának aláírásával és az alapítással járó főbb teendők megtárgyalásával. A klaszter tevékenységét 10 alapító taggal kezdte. A dinamikusan fejlődő szervezet tagjainak száma folyamatosan bővül. Jelenleg a klasztertagok száma 22.

Klaszterszervezet felépítése

 • Alapító és csatlakozó tagokból álló közgyűlés
 • Az 5 tagú klaszter bizottság, melynek tagjai a klaszter elnök, a klasztermenedzsment vezetője, és a tagok közül választott bizottsági tagok
 • Klaszter elnök
 • A klaszter menedzsment feladatait a bizottság által megbízott szervezet látja el.

Klaszter által biztosított előnyök a tagok számára

 • Igénybe vehető adatbázisok:
  • Pályázat
  • Szakértői
  • Kompetencia
  • Innovációs
  • Beszállítói
 • Szolgáltatások:
  • Energetikai szolgáltatási tevékenységek:
   • Technológiák összegyűjtése és bemutatása
   • Megvalósíthatósági tanulmányok és megtérülési számítások készítése
   • Energia racionalizálási javaslatok elkészítése
   • Energiahatékonysági intézkedések tervezése
   • Energia audit készítése
   • Megújuló energia beruházások tervezése
   • Engedélyezési eljárások lebonyolítása
   • Az érdekérvényesítő képesség növelése, közös megjelenés
   • Szakmai és menedzsment háttér biztosítása
   • Ismeretség növelése, kapcsolatok kiépítése
   • Fejlesztési forrásokhoz való könnyebb hozzáférés
   • Nemzetközi és hazai projektekben való részvétel
   • Versenyképesség növelése
   • Projektgenerálás, közös beruházások – munkához jutás
   • Közös fejlesztések, technológia beszerzések
   • Hazai és nemzetközi kiállításokon, konferenciákon való részvétel
   • Információáramlás elősegítése
  • K+F és innovációs tevékenységek:
   • Termálenergia alapú megújuló energia technológiák kutatása
   • Ötletek és jó megoldások felkutatása, rendszerezése
   • K+F feladatok kidolgozása (felsőoktatási együttműködéssel)
   • Projekttervezés és forrásszerzés
 • Finanszírozás:
  • Segítség a tagok számára kedvezményes hitel lehetőségek kihasználására a hazai pénzintézetek kínálatából
  • Belföldi és külföldi tőkebevonási lehetőségek közvetítése
 • Pályázatfigyelés, partnerkeresés:
  • Konzorciumok szervezése projektekhez
  • Közös bel-, és külföldi projektek figyelése
  • Iparági pályázatok figyelése
  • Pályázatírás
  • Projektmenedzsment feladatok ellátása

Tevékenységeink egyöntetűen irányulnak mikro-, kis-, és középvállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek, egyéni vállalkozók számára egyaránt.

Az igényeknek megfelelő téma specifikus pályázati lehetőségek feltárása, pályázatok elkészítése, projektek bonyolítása és utógondozása.

 • Klaszter marketing:
  • Egységesen kidolgozott arculat
  • Ingyenes PR
  • A klaszter honlapján való szereplés
 • Klaszter monitoring:
  • Kötelezettségek vizsgálata
  • Minőségi szempontok érvényesítése
 • Igényfelmérés, infrastruktúrakutatás:
  • A régiós és más piacok kereslet-kínálati viszonyainak, lehetőségeinek feltárása, tagok tájékoztatása
  • Adatbázisok kialakítása és folyamatos frissítése
  • Üzleti információs rendszer kialakítása
  • Új piaci kapcsolatok kiépítése
  • Szervezeti menedzsment, logisztikai átvilágítás, tanácsadás
 • Kutatómunka, mérnöki tevékenységek:
  • Földtani, hidrogeológiai adatgyűjtés
  • Technológiai transzfer tevékenység
  • Geotermikus munkák tervezése
  • Depónia gáz mérése
 • Képzési igények felmérése, képzések közvetítése:
  • Megújuló energiákhoz kapcsolódó oktatások, továbbképzések szervezése
 • Szakmai ismeretterjesztés szervezése:
  • Tiszta és megújuló termálenergia megismertetése
  • Energiatakarékossági programok, környezetvédelem

Klasztermenedzsment szervezet bemutatása

2011 április 30-ával megalakult a PENTASOL HOLDING KFT.

A Menedzsmentnek a klaszter tagjaival folytatott alapfeladatai a következők:

 • Kapcsolattartás, a klaszter tagok folyamatos tájékoztatása
 • A klaszter programjainak szervezése (kiállítás, konferencia, tanfolyam, stb.)
 • A klaszter levelezések kezelése, iratainak tárolása
 • A klaszter honlapjának működtetése
 • A klaszter-tagok adatbázisának elkészítése és karbantartása
 • A tagok közötti koordináció és információáramlás módszerének kialakítása és megvalósítása
 • Egyéb, a klaszter működtetéséhez szükséges feladatok ellátása
 • Beszámolási kötelezettség az Elnök és a Bizottság felé
 • A klaszter működésével kapcsolatos mindennemű gazdasági eseményre történő figyelemfelhívás
 • A Közgyűlés és a Bizottság üléseinek szervezése, az ülések jegyzőkönyvvezetése, valamint azok technikai lebonyolítása
 • Szolgáltatások nyújtása a klasztertagok részére
 • Egyéb, ráruházott feladatok ellátása

Pályázok kezelésére irányuló tevékenységünket a cég megalakulása óta végezzük.

Tevékenységeink egyöntetűen irányulnak mikro-, kis-, és középvállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek, egyéni vállalkozók számára egyaránt.

Az igényeknek megfelelő témaspecifikus pályázati lehetőségek feltárása, pályázatok elkészítése, projektek bonyolítása és utógondozása.

Tagjaink

 • Ártánd község önkormányzata
 • Biharkeresztes Város Önkormányzata
 • Berekböszörmény Község Önkormányzat
 • Kismarja Község Önkormányzat
 • Körösszegapáti Község önkormányzata
 • Téglás Város Önkormányzat
 • Biharkeresztesi Városfejlesztési Kft.
 • Analab Kft.
 • Controlled Energy Kft
 • Duna-Sztar Duo Kft
 • EMC Kft
 • LAK-ING Kft
 • Tenehi Kft
 • General Logistic Hungary Kft
 • Chem-Clean Kft
 • Takács és társa Bt
 • Zolend Kft.
 • Rakóczki Kft
 • Geoservice Kft.
 • Marketinfo Bt.
 • Designer Team Kft.
 • Virtue Mérnöki Iroda

Tagfelvétel

A honlapon található SZMSZ és Etikai kódex jelentkező általi megismerése után, amennyiben ezekkel egyetért, kitölti a honlapon lévő belépési szándéknyilatkozatot, melyet elküld a klaszter honlapjára.

A klaszter tagja az a természetes vagy jogi személy lehet, amely belépési szándéknyilatkozatát a Klaszter Menedzsment elfogadta.

A felvételre jelentkezőt az Alapító okirat alapján létrehozott Klaszter Menedzsment vizsgálja. A belépni szándékozó partner tagsági viszonya a Klaszter Menedzsment döntésének időpontjára visszaható hatállyal, a Belépési Szándéknyilatkozatra rávezetett Elfogadó záradék aláírásával keletkezik. Ezáltal a klaszter teljes jogú tagjává válik.

A klaszterral történő együttműködésre több lehetőség is kínálkozik

 • KlasztertagkéntEgyüttműködő partnerként
  • Rendes tag
   Részt vesz a Klaszter életében, döntéseivel, véleményével befolyásolja a Klaszter működését, egyéb irányú kötelezettségeit a Klaszter felé teljesíti.
  • Támogató tag
   Szervesen nem vesz részt a klaszter működésében, a klasztermenedzsment szolgáltatásokat nem veszi igénybe, viszont szakmai tanácsadással vagy egyéb szolgáltatással támogatja a klasztert.

 • Kölcsönösen előnyös kooperáció 2 vagy több partner között hazai és/vagy nemzetközi szinten a közösen meghatározott hosszabbtávú célok elérése érdekében a közös erőforrások együttes optimális felhasználásával, a meghatározott feladatok teljesítésének révén.
 • Nemzetközi együttműködés
  A nemzetközi kapcsolatok fontos szerepet játszanak a Klaszter életében. A klaszter célja egy nemzetközi összehasonlításban is jelentős innovatív megújuló energetikai hálózat létrehozása.

Benchmarking klub

A találkozók folyamatos szervezésével kívánja azt a célt elérni, hogy a szervezet teljesítményét összemérje osztálya legjobb szervezeteivel és ezáltal megállapítsa, hogy a jobbak hogyan érték el ezt a teljesítményszintet. Ezzel adva szakmai megalapozottságot a klasztertagoknak, bővítse a klaszter taglétszámát, és bemutassa a klaszter szervezet tevékenységét.

Lehetőség online szakmai publikálásra

A rovat célja, hogy elsősorban a klaszter tagjainak lehetőséget adjon a megújuló energetikával kapcsolatos kutatás-fejlesztési, innováció területén kifejtett publikus tevékenységeik, eredményeik bemutatására. A tagság mellett külső partnerek számára is nyitva áll a publikációs lehetőség, amennyiben a téma kapcsolódik megújuló energetikai területekhez. Az Innováció Rovat révén a tagok és külső érdeklődők is megismerhetik egymás ilyen irányú tevékenységeit és ily módon ez megkönnyítheti az információáramlást és a kapcsolatfelvételt.

A beküldött publikációkat pdf formátumban kérjük max. 5 MB terjedelemig, az info@tenehiklaszter.hu e-mail címre.